Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę monitora dotykowego do przedszkola dla Zespołu Szkół w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 25.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i montaż placu zabaw przy przedszkolu w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 24.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli przedszkolnych i wyposażenia do przedszkola dla Zespołu Szkół w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów, książek i pomocy przedszkolnych dla Zespołu Szkół w Gołąbkach w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do kuchni dla Zespołu Szkół w Gołąbkach w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


W ramach programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzymuje 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię „Delfinek” na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 października do 30 listopada. Niewykorzystana część karnetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca uprawnia do bezpłatnego wejścia na letnią pływalnię „Delfin” w okresie wakacji letnich. Opublikowano dnia: 26.02.2019 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowy w Łukowie. Opublikowano dnia: 26.07.2019 r.

Nabór na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  3. Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.