Witamy na stronie Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie

 

Jednostkę powołano z dniem 1 stycznia 1996 roku, do obsługi finansowo-księgowej oraz organizacyjnej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łuków, w związku z przejęciem prowadzenia szkół, od Kuratora Oświaty w Siedlcach. Dyrektorem GZO jest Bogdan Wiącek.

 

Jednostki oświatowe obsługiwane przez Gminny Zespół Oświatowy

 

 

 

Aktualności

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2017 r.

W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w miesiącu. Te zasady pozostają bez zmian. Zmienia się forma biletowania. Każda uprawniona osoba otrzyma 2 karnety na cały rok: jeden na okres styczeń-czerwiec i drugi na okres październik-grudzień – zamiast dotychczasowej formy jednorazowych biletów miesięcznych. Niewykorzystane wejścia będzie można realizować w kolejnych miesiącach, a te z okresu styczeń-czerwiec można będzie również wykorzystać na basenach letnich Delfin w okresie od czerwca do sierpnia 2017 r. Bilety będzie można odbierać tak jak dotychczas - w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 42; data zamieszczenia: 28.12.2016


* Zbiórka amonitów - apel Wójta Gminy Łuków; data zamieszczenia: 28.09.2016


W okresie od marca do czerwca 2016 roku Gmina Łuków realizuje zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków". Na realizację tego zadania została pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 7 500 zł. Zadanie ma na celu podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 7 gminnych placówkach pod następującymi nazwami:

- zadanie „Żyj z przyrodą w zgodzie” realizowane przez Zespół Szkół w Dąbiu,

- zadanie „Dużo wiemy – przyrodę szanujemy” realizowane przez Zespół Szkół w Gołaszynie,

- zadanie „Cztery pory roku” realizowane przez Zespół Szkół w Gołąbkach,

- zadanie „Przyroda to droga zdrowia” realizowane przez Zespół Szkół w Krynce,

- zadanie „Przyroda wokół nas” realizowane przez Zespół Szkół w Rolach,

- zadanie „Jestem Eco” realizowane przez Zespół Szkół w Strzyżewie,

- zadanie „Pomagamy Ziemi każdego dnia” realizowane przez Zespół Szkół w Świdrach; data zamieszczenia: 01.03.2016* Unieważnienie postępowania: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) testów predyspozycji i deficytów z indywidualnym omówieniem wyników badań oraz sugestiami dla nauczycieli i rodziców odnośnie indywidualnej pracy z dzieckiem w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia; data zamieszczenia: 01.11.2014


* Unieważnienie postępowania: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) testów predyspozycji i deficytów z indywidualnym omówieniem wyników badań oraz sugestiami dla nauczycieli i rodziców odnośnie indywidualnej pracy z dzieckiem w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia; data zamieszczenia: 06.11.2014


* Unieważnienie postępowania: Zakup usługi edukacyjnej w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia; data zamieszczenia: 06.11.2014


* Unieważnienie postępowania: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia; data zamieszczenia: 06.11.2014


* Unieważnienie postępowania: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) doradztwa zawodowego w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia; data zamieszczenia: 06.11.2014


* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Informacja o zmienionym ogłoszeniu: 217905-2014; data zamieszczenia: 15.10.2014


* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) doradztwa zawodowego w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia. Numer ogłoszenia: 217949-2014; data zamieszczenia: 15.10.2014


* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia. Numer ogłoszenia: 217905-2014; data zamieszczenia: 15.10.2014


* SIWZ Doradztwo zawodowe data zamieszczenia: 15.10.2014


* SIWZ Poradnictwo psychologiczne data zamieszczenia: 15.10.2014

 


* Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup usługi edukacyjnej w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Edukacja kluczem do lepszego życia."; data zamieszczenia: 10.10.2014


* Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) doradztwa zawodowego w ramach projektu "Edukacja kluczem do lepszego życia."; data zamieszczenia: 09.10.2014

* Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) poradnictwa psychologicznego w ramach projektu "Edukacja kluczem do lepszego życia."; data zamieszczenia: 09.10.2014

* Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) testów predyspozycji i deficytów z indywidualnym omówieniem wyników badań oraz sugestiami dla nauczycieli i rodziców odnośnie indywidualnej pracy z dzieckiem w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia"; data zamieszczenia: 09.10.2014

* Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup usługi edukacyjnej w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia."; data zamieszczenia: 09.10.2014


W okresie od września do grudnia 2014 roku Gmina Łuków realizuje zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków". Na realizację tego zadania została pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 11 000 zł. Zadanie ma na celu podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 5 gminnych placówkach pod następującymi nazwami:

- zadanie „Mamy tylko jedną Ziemię” realizowane przez Szkołę Podstawową w Aleksandrowie,

- zadanie „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Ekolubelszczyzna – Mój region” realizowane przez Zespół Szkół w Czerśli,

- zadanie „Zielony Patrol” realizowane przez Zespół Szkół w Gręzówce,

- zadanie „Przyroda uczy najpiękniej” realizowane przez Zespół Szkół w Strzyżewie,

- zadanie „Dbamy o naszą ziemię” realizowane przez Przedszkole w Łazach. - 15.09.2014


Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargów

* Odpowiedzi na pytania - zajęcia; data zamieszczenia: 09.09.2014

* Odpowiedzi na pytania - testy; data zamieszczenia: 09.09.2014

* Odpowiedzi na pytania - doradca zawodowy; data zamieszczenia: 09.09.2014

 


* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) doradztwa zawodowego w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia. Nr ogłoszenia: 189207 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

 

* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) testów predyspozycji i deficytów z indywidualnym omówieniem wyników badań oraz sugestiami dla nauczycieli i rodziców odnośnie indywidualnej pracy z dzieckiem w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia. Numer ogłoszenia: 189381-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia. Numer ogłoszenia: 189295-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Zakup usługi edukacyjnej w zakresie przeprowadzenia dla uczniów (Uczestników Projektu) zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Edukacja kluczem do lepszego życia. Numer ogłoszenia: 189381-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia: 189453-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* SIWZ_psycholog nr 189295-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* SIWZ_zajecia nr 189431-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* SIWZ_doradca zawodowy nr 189207-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

* SIWZ_testy nr 189381-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

 


 

W okresie od marca do czerwca 2014 roku Gmina Łuków realizowała zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków". Na realizację tego zadania została pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 13 000 zł. Zadanie ma na celu podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
Przedsięwzięcie było realizowane w 5 gminnych placówkach pod następującymi nazwami:
- zadanie "Segregujesz - zyskujesz" realizowane przez Zespół Szkół w Dąbiu,
- zadanie "Odkrywamy czystą szkołę" realizowane przez Zespół Szkół w Gołąbkach,
- zadanie "Nasze rady na odpady" realizowane przez Zespół Szkół w Rolach,
- zadanie "Przyjaciel przyrody" realizowane przez Zespół Szkół w Strzyżewie,
- zadanie "Segreguję - zyskuję" realizowane przez Zespół Szkół w Zalesiu. - 23-06-2014


21 marca 2014 roku - dniem samorządności w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie.

Dnia 21 marca 2014roku społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. ks. T. A. Leszczyńskiego w Aleksandrowie tradycyjnie świętowała nadejście Wiosny. Uroczystość pożegnania zimy i powitania wiosny uczcili uczniowie uczestnicząc w „Wiosennych potyczkach klasowych”. Program przygotował Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem opiekuna, pani Małgorzaty Wereszczyńskiej i we współpracy z wychowawcami klas. Zgromadzeni na sali uczniowie uczestniczyli w konkursie na najpiękniejszy plakat „Wiosna w moich oczach”, w wyborach Miss i Mistera Wiosny oraz rozgrywkach sportowych. Uczniom podczas rywalizacji towarzyszył głośny doping i radosne okrzyki. Wszystkie klasy starały się wypaść jak najlepiej, co im się udało. Na zakończenie odbył się Konkurs Piosenki Rozrywkowej, podczas którego wszystkie klasy i dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały przygotowane piosenki. Wystąpiły całe klasy, a wszystkie wykonania były gromko oklaskiwane. Wytworzyła się festiwalowa atmosfera. Uczniowie chętnie włączyli się do śpiewania znanych przebojów. Jury podsumowało zmagania uczestników przeprowadzonych konkursów a jego przewodnicząca, dyrektor szkoły pani Danuta Matyka wręczyła pamiątkowe dyplomy. W Szkole Podstawowej w Aleksandrowie Wiosna została powitana z wielką radością. Czas upływał nam bardzo szybko i wszyscy świetnie się bawiliśmy. Witamy Wiosnę! Zdjęcia z tej imprezy znajdują się tutaj. - 27-03-2014

 


W okresie od września do grudnia 2013 roku Gmina Łuków realizowała będzie zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków". Na realizację tego zadania została pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Zadanie ma na celu podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży
zgodnych z etyką ekologiczną oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
W przedsięwzięcie będzie realizowane w 5 gminnych placówkach pod następującymi nazwami:
- zadanie "Teraz ekologia to konieczność" realizowane przez Zespół Szkół w Czerśli,
- zadanie "Zagraj w zielone, trzymaj przyrody stronę" realizowane przez Zespół Szkół w Gołaszynie,
- zadanie " Proekologiczno – to właśnie my " realizowane przez Zespół Szkół w Gręzówce,
- zadanie "Przyroda naszym bogactwem" realizowane przez Zespół Szkół w Strzyżewie,
- zadanie "Szanuj zieleń" realizowane przez Przedszkole w Łazach. - 15-09-2013

 


W okresie od marca do czerwca 2013 roku Gmina Łuków realizowała zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Łuków". Na realizację tego zadania została pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 20 000 zł.
Zadanie ma na celu podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
W przedsięwzięcie było realizowane w 8 gminnych placówkach pod następującymi nazwami:
- zadanie "Młody ekolog" realizowane przez Zespół Szkół w Dąbiu,
- zadanie "Z szacunku do drzewa" realizowane przez Zespół Szkół w Gołąbkach,
- zadanie "Dla Ziemi, dla wszystkich" realizowane przez Zespół Szkół w Krynce,
- zadanie "Bliżej świata przyrody" realizowane przez Szkołę Podstawową w Rolach,
- zadanie "Przyjaciel przyrody" realizowane przez Zespół Szkół w Strzyżewie,
- zadanie "Z ekologią na TY" realizowane przez Szkołę Podstawową w Świdrach,
- zadanie "Przyroda mojego regionu moim dobrem" realizowane przez Zespół Szkół w Zalesiu,
- zadanie "Nasze spotkanie z przyrodą" realizowane w Szkole Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim. - 02-07-2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy. - 03-12-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - 16-11-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. - 31-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. - 19-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. - 10-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. - 28-09-2012

 
Copyright © 2017 GZO Łuków. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.