Aktualności


Do pobrania druki na rok szkolny 2023/2024

Liczba dzieci ze szkoły stan na 1.09.2023

Lista dzieci niezamieszkałych na terenie Gminy Łuków

Pracownicy GZO w Łukowie

Program-Dwujęzyczność

Opublikowano dnia: 04.09.2023 r.


Unieważnienie oferty na zadanie pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Łuków”.
Opublikowano dnia: 18.07.2023
r.


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Łuków”.

Formularz oferty.

Załącznik nr 1
Opublikowano dnia: 03.07.2023
r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie.Opublikowano dnia: 15.02.2023 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminny, Zespole Oświatowym w Łukowie.Opublikowano dnia: 10.02.2023 r.

Zarządzenie i ogłoszenie o konkursie na księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie.

Regulamin naboru w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie.

Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie.Opublikowano dnia: 27.01.2023 r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 27.01.2023 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 23.01.2023 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – 01.2023.

Regulamin naboru w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie 2019.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 09.01.2023 r.


Dofinansowanie dla Gminy Łuków w ramach programu „Aktywna Tablica”. Opublikowano dnia: 19.08.2022 r.


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 28.04.2022 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 25.04.2022 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie.

Regulamin naboru w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie 2019.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 08.04.2022 r.


Informacja!!! Karnety na baseny na 2022 rok będą wydawane w Urzędzie Gminy pokój 45 od 17 stycznia 2022 r. Opublikowano dnia: 05.01.2022 r.


Rodzice dzieci objętych opieką w Żłobku Gminnym „Maluch” w Łukowie Opublikowano dnia: 31.12.2021r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 05.12.2019 r.


Informacja o wynikach naboru specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 16.09.2020 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.09.2020 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.09.2020 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 17.08.2020 r.


Gminny Żłobek „Maluch” – informacje. Opublikowano dnia: 02.01.2020 r.


Dyrektor Gminnego Żłobka „Maluch” w Łukowie ogłasza rekrutację dzieci do żłobka.
Tel. kontaktowy: 516471284
Załącznik:

-Regulamin.

-Karta Zgłoszenia dziecka.

Dokumenty rekrutacyjne – komplet Opublikowano dnia: 02.01.2020 r.


Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. w Żłobku Gminnym „Maluch” będą zatrudnione 2 pielęgniarki po 1/2 etatu. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do sekretariatu Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, pokój 45, tel. 25 798-24-40

Opublikowano dnia: 09.12.2019 r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 05.12.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – OŚWIADCZENIE. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę monitora dotykowego do przedszkola dla Zespołu Szkół w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 25.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i montaż placu zabaw przy przedszkolu w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 24.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli przedszkolnych i wyposażenia do przedszkola dla Zespołu Szkół w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów, książek i pomocy przedszkolnych dla Zespołu Szkół w Gołąbkach w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do kuchni dla Zespołu Szkół w Gołąbkach w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


W ramach programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzymuje 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię „Delfinek” na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 października do 30 listopada. Niewykorzystana część karnetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca uprawnia do bezpłatnego wejścia na letnią pływalnię „Delfin” w okresie wakacji letnich. Opublikowano dnia: 26.02.2019 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowy w Łukowie. Opublikowano dnia: 26.07.2019 r.

Nabór na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  3. Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.