Aktualności


Informacja o wynikach naboru specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 16.09.2020 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.09.2020 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.09.2020 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 17.08.2020 r.


Gminny Żłobek „Maluch” – informacje. Opublikowano dnia: 02.01.2020 r.


Dyrektor Gminnego Żłobka „Maluch” w Łukowie ogłasza rekrutację dzieci do żłobka.
Tel. kontaktowy: 516471284
Załącznik:

-Regulamin.

-Karta Zgłoszenia dziecka.

Dokumenty rekrutacyjne – komplet Opublikowano dnia: 02.01.2020 r.


Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. w Żłobku Gminnym „Maluch” będą zatrudnione 2 pielęgniarki po 1/2 etatu. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do sekretariatu Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, pokój 45, tel. 25 798-24-40

Opublikowano dnia: 09.12.2019 r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 05.12.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – OŚWIADCZENIE. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Opublikowano dnia: 18.11.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę monitora dotykowego do przedszkola dla Zespołu Szkół w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 25.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i montaż placu zabaw przy przedszkolu w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 24.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli przedszkolnych i wyposażenia do przedszkola dla Zespołu Szkół w Gołąbkach, w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów, książek i pomocy przedszkolnych dla Zespołu Szkół w Gołąbkach w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do kuchni dla Zespołu Szkół w Gołąbkach w ramach realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki w Gołąbkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Opublikowano dnia: 18.09.2019 r.


W ramach programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzymuje 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię „Delfinek” na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 października do 30 listopada. Niewykorzystana część karnetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca uprawnia do bezpłatnego wejścia na letnią pływalnię „Delfin” w okresie wakacji letnich. Opublikowano dnia: 26.02.2019 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowy w Łukowie. Opublikowano dnia: 26.07.2019 r.

Nabór na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  3. Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.