Aktualności

W ramach programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzymuje 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię „Delfinek” na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 października do 30 listopada. Niewykorzystana część karnetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca uprawnia do bezpłatnego wejścia na letnią pływalnię „Delfin” w okresie wakacji letnich. Opublikowano dnia: 26.02.2019 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowy w Łukowie. Opublikowano dnia: 26.07.2019 r.

Nabór na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie. Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.
  3. Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem Opublikowano dnia: 02.07.2019 r.