O nas

Gminny Zespół Oświatowy powołano z dniem 1 stycznia 1996 roku, do obsługi finansowo-księgowej oraz organizacyjnej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łuków, w związku z przejęciem prowadzenia szkół, od Kuratora Oświaty w Siedlcach. Dyrektorem GZO jest Bogdan Wiącek.