Szkoły

Aktualna sieć szkół w gminie Łuków, obsługiwana przez Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie

Sieć szkolna obejmuje 10 zespołów szkół. Jedną szkołę podstawową, jedną szkołę filialną, jedno przedszkole i jeden żłobek.

Zespoły szkół funkcjonują w miejscowościach: Czerśl, Dąbie, Gołaszyn, Gołąbki, Gręzówka, Krynka, Role, Strzyżew, Świdry, Zalesie.

Szkoła podstawowa funkcjonuje w miejscowości Aleksandrów.

Szkoła filialna funkcjonuje w miejscowości Turze Rogi jako szkoła filialna Zespołu Szkół w Strzyżewie.

Przedszkole funkcjonuje w miejscowości Łazy.

Żłobek Gminny „Maluch” funkcjonuje przy budynku Urzędy Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12A

Tak duża liczba placówek oświatowych uwarunkowana jest znacznym obszarem oraz wokółmiejskim położeniem, wymuszającym rozdrobnienie sieci szkół ze względu na brak ekonomicznych połączeń drogowych na obwodzie gminy i małą gęstość zaludnienia.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe placówek oświatowych z naszej gminy:


1. Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie: e-mail:aleksandrow@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Aleksandrów 51
tel. (25) 796 23 77

Numer konta bankowego szkoły: 48 9204 0001 0021 4247 2000 0060


2. Zespół Szkół w Czerśli: e-mail:czersl@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Czerśl 1
tel. (25) 798 26 35

Numer konta bankowego szkoły: 69 9204 0001 0021 4247 2000 0070


3. Zespół Szkół w Dąbiu: e-mail:dabie@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Dąbie 83C
tel. (25) 796 33 98

Numer konta bankowego szkoły: 90 9204 0001 0021 4247 2000 0080


4. Zespół Szkół w Gołaszynie: e-mail:golaszyn@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Gołaszyn 29
tel. (25) 798 28 86

Numer konta bankowego szkoły: 14 9204 0001 0021 4247 2000 0090


5. Zespół Szkół w Gołąbkach: e-mail:golabki@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Gołąbki 33
tel. (25) 798 99 27

Numer konta bankowego szkoły: 35 9204 0001 0021 4247 2000 0100


6. Zespół Szkół w Gręzówce: e-mail:grezowka@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Gręzówka 41
tel. (25) 798 15 24

Numer konta bankowego szkoły: 56 9204 0001 0021 4247 2000 0110


7. Zespół Szkół w Krynce: e-mail:krynka@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Krynka 250
tel. (25) 797 58 34

Numer konta bankowego szkoły: 77 9204 0001 0021 4247 2000 0120


8. Zespół Szkół w Rolach: e-mail:role@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Role 114
tel. (25) 796 08 73

Numer konta bankowego szkoły: 98 9204 0001 0021 4247 2000 0130


9. Zespół Szkół w Strzyżewie: e-mail:strzyzew@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Strzyżew 128
tel. (25) 796 30 54

Numer konta bankowego szkoły: 22 9204 0001 0021 4247 2000 0140


10. Zespół Szkół w Świdrach: e-mail:swidry@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Świdry 99
tel. (25) 625 08 10

Numer konta bankowego szkoły: 64 9204 0001 0021 4247 2000 0160


11. Zespół Szkół w Zalesiu: e-mail:zalesie@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Zalesie 141
tel. (25) 798 28 02

Numer konta bankowego szkoły: 85 9204 0001 0021 4247 2000 0170


12. Szkoła Filialna Turze Rogi: e-mail:turzerogi@gzolukow.pl

Strona internetowa szkoły

Turze Rogi 50
tel. (25) 796 25 34

Numer konta bankowego szkoły: 43 9204 0001 0021 4247 2000 0150


13. Przedszkole w Łazach: e-mail:lazy@gzolukow.pl

Strona internetowa przedszkola

Łazy 383
tel. (25) 740 51 31

Numer konta bankowego szkoły: 09 9204 0001 0021 4247 2000 0180


14. Żłobek Gminny „Maluch”: e-mail: zlobek@gzolukow.pl

Strona internetowa żłobka

ul. Świderska 12A

21-400 Łuków

tel. 792 319 888 (Sekretariat/Dyrektor), 730 011 180 (opiekunki)

Numer konta bankowego żłobka: 17 9204 0001 0021 4247 2000 0230


Dla wszystkich jednostek oświatowych istnieje jedno wspólne konto bankowe dochodów jednostek budżetowych oraz wspólne konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Numer konta bankowego dochodów: 82 9204 0001 0021 4247 2000 0030

Numer konta bankowego ZFŚS: 61 9204 0001 0021 4247 2000 0020

Wszystkie adresy placówek oświatowych na terenie Gminy Łuków posiadają kod pocztowy 21-400 właściwy dla miasta Łuków.