Kontakt

Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel./fax 25 798-24-40

Inspektor Ochrony Danych: Anna Wardak

adres e-mail: iod@lukow.ug.gov.pl